Historiek site

Ontstaan van de site ‘Trefhof’

Bij aanvang van het project lag de focus op de samenwerking rond een gebied van 7 ha, gekend als het kasteeldomein Patershof. In de tweede helft (start januari 2016) breidden we deze focus uit naar een ruimer gebied van 30 ha, omsloten door de Hoornstraat en de Mexicostraat. De eigenaars en partners van dat gebied zetten zich rond de tafel en zo kwam de doelstelling op de voorgrond om een zorg- en recreatiegebied cocreatief uit te bouwen. Dat gebied kreeg de naam Trefhof.

Het domein van het Trefhof bestaat uit volgende eigenaars en partners: vzw Schakel, Maat Ontwerpers, Curando, pc Sint-Amandus, 4Veld, Aude Aerdemolen (Brocap), Maaltecenter (De Palmenaer), de Gemeente Beernem, Natuurpunt en het Plukhof.

 

3 delen

Binnen het gebied dat tussen landbouwgebied en dorpskern ligt, vind je 3 verschillende stukken:

  1. Kasteelpark met vijver, grachten, bosstructuur en een kloostergebouw uit de jaren zeventig (dat verbouwd werd tot woonzorgcentrum) alsook enkele oudere panden (woning, kantoor en horecazaak), gelegen in parkgebied.
  2. Enkele woningen, een voormalig rusthuis, enkele bedrijfsgebouwen en een opslagplaats, allen gelegen in agrarisch gebied.
  3. Twee voormalige ontginningsvijvers, gelegen in ontginningsgebied met nabestemming recreatie

Erfgoed

Ook zijn er 2 pareltjes op deze site ondergebracht in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Mexicostraat 3, een hoeve uit 1866 en Kasteeldreef 3 staan gecatalogeerd. Kasteeldreef 3 was oorspronkelijk een deel van het kasteel van Beernem dat in 1971 afgebroken werd.

 

De vijvers
Het centrale gebied kende een bestemming als ontginningsgebied. Het aanwezige zand in de bodem werd weggegraven. Dit resulteert momenteel in twee ontginningsputten.

In 1980 werd de site als stortplaats gebruikt en vergund. Echter vond de aannemer te weinig pure producten om zijn stortactiviteit verder te zetten.  Zo werd hij begin ’80 verleid tot het storten van industrieel en bouwafval, in het bijzonder metaalslakken. Een schadelijke manier van storten die zowel bijdraagt aan een verval van de biodiversiteit als pollutie van de natuur.

Na terecht protest van de goegemeente en hulp van de vissersclub Beernem werd de kwaliteit van het water aangepakt en werden de gestorte stukken verwijderd.

In 2005 kocht Brocap, een “voorontwikkelaar” die de hele problematiek in kaart bracht, het stuk waar de vijvers bij horen aan. Dit met akkoord van OVAM en een gunstig bodemattest.  Op de dag van vandaag is er geen enkele vorm van verontreiniging meer die niet op een gekende en gecontroleerde manier aanwezig is.

Er worden, alvorens het vullen van de putten, enkele bijkomende onderzoeken gedaan. Met OVAM werd overeengekomen dat er een bijkomend OBO (oriënterend bodemonderzoek) zal uitgevoerd worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.